CINEASTISK HYGGE FRA ÅLBORG
Filmtozzen #1, Nov 2004
Red. Lars von Hegnet
Vejl. Pris 30,-, 56 sider, A5 sort/hvid
Filmentusiasten Lars von Hegnets legendariske fanzine Bloody Darlings voldtog og nørdede fra 1990 til 2001 sig gennem den danske videoundergrund og skæve genrefilm. Indholdet af bladet, der gerne var fotokopieret og manglede hæfteklammer til at holde sammen på det, var kendetegnet ved stor entusiasme, enorm filmviden og en ideosynkratisk stavestil, der ville få den gennemsnitlige dansklærer til at æde diktatpapirerne. Godt man ikke var Lars' folkeskolelærer. På grund af lige dele personligkrise (som du kan læse mere om i Bloody Darlings' afskedsdobbeltnummer) og manglende interesse for genren (sandsynligvis affødt af førnævnte krise), valgte von H, som redaktøren yndede at kalde sig selv, at dreje nøglen om. En epoke på den danske fanzine-scene var overstået. Men ingen fanzineinteresserede troede virkelig på, at Lars havde opgivet skriblerierne. ”You just can't keep a bad man down”, som man siger.

Personligt har jeg altid haft et ambivalent forhold til Lars' skriblerier. Læsning har altid været præget af glæde ved redaktørens særegne stil, men ofte var jeg småirriteret over redaktørens mangel på retningslinjer og struktur… hvad man på en eller anden facon dog kunne påstå, at bladet faktisk havde i fraværet af samme. Inkonsistent kunne man netop ikke kritisere BD for at være, og netop bladets attitude og nerve gjorde det mere interessant end mange af de andre 'zines der lurer i den danske filmundergrund. Der gik ikke længe, før von H's artikler og anmeldelser dukkede op i andre blade. Heldigvis havde redaktøren genfundet nerven og stilen, der ligeligt vægtede formmæssig uvorenhed, nostalgi, biografanekdoter og kontant filmviden, en filmvidenskabsprofessor ville være misundelig over. Nu er von H så heldigvis tilbage i sit helt eget fanzine, der tager fat hvor Bloody Darlings pakkede sammen.

Men er det hele så ved det gamle? Ja og nej. Bladet er formmæssigt præcist det samme: A5, fotokopieret uden hæfteklammer i ryggen, hvilket kræver særlige finmotoriske evner, hvis bladet skal overleve som lokumslæsning, klippe-klistre-stil med masser af gamle annonceklicheer, videocovers og avisudklip. Indholdsmæssigt slår titlens stemte s'er fast, at von H ikke har ændret noget ved sin særegne skrivestil, med den væsentlige undtagelse at BD-redaktøren – så vidt jeg kan se – har skrevet hele bladet. Væk er både Jack J., Mads Jensen og SøfteFrank. Broget og alsidigt er bladet nu alligevel, og vel at mærke, som redaktøren selv bemærker i lederen, hyggeligt. Indholdet er udelukkende anmeldelser, men vel og mærke ikke de sidste nye DVD-skiver fra online-forretningerne. Derimod sætter von H en ære i at finde ekstra snuskede og glemte sager frem fra brugtvideokasserne, dystre kræmmermarkeder og fugtige videokældre og give dem samme behandling, man kunne forvente fra den seriøse filmpresses omtale af splinternye film på markedet. Filmtozzen er et kærkomment tilbud til videonostalgikere. På sin vis en pendant til Jesper Moerchs sCatter, fordi Filmtozzen værner om de gamle sager, de glemte titler, og genrelt ikke bekymrer sig en skid om der er tale om en flot anamorfisk letterboxed overførsel eller en tarvelig sjettegangskopi på slidt bånd. Det er filmene det handler om her og ikke præsentationen af indholdet på kassetterne eller skiverne.

Redaktøren er tilbage i topform, og de sidste svage numre af BD er hurtigt glemt, når von H ruller sig ud i en lidt mildere form, end vi husker ham for. Novicer vil derfor lettere kunne hoppe på Filmtozzen end Bloody Darlings, da bladet også er kendetegnende ved at være knap så indforstået i tonen som Lars' tidligere blad. Så alt i alt er Filmtozzen varmt anbefalelsesværdigt, hvis man ikke allerede ligefrem hader Lars von Hegnets stil. Der gives fuld valuta for de sølle 30 spir, bladet koster, og enhver fanzine-interesseret er hermed opfordret til at smide en pengebugnende kuvert i retning af Ålborg. Eneste anke må være fraværet af hæfteklammer i ryggen, men mon ikke der kunne blive råd til det den næste gang?

Caspar Vang (februar 2005)

Filmtozzen kan kontaktes gennem Lars von Hegnet på email: lassemand@get2net.dk