FRA MUSKEL TIL REVOLVERMÆND
Absurd #4, september 2000
Red: Kenneth Eriksen
Vejl. Pris: 40 kr,-. 68 sider, A5 S/H m. farveomslag
Pludselig, som lyn fra en klar himmel er Kenneth Eriksens roste fanzine Absurd på gaden igen. Man var ellers ved at få en fornemmelse af at inspirationen fra det gamle Inferno, samt Hegnets Bloody Darlings var ved at strække sig fra det indholdsmæssige, til også at afspejle sig i udgivelsesfrekvensen, men Kenneth og drengene har oppet sig og hurra for det!

Indholdets karakter er stort set identisk med sidste nr., og bladet er derved på vej til at skabe en mere personlig stil, fremfor den lidt mere usikre i de første numre. Artiklerne er blevet længere og mere dybdeborende, samtidig med at den røde tråd er blevet mere synlig. Dog føler jeg dog stadig at der er FOR langt fra en insiderartikel, som den om Robert Woods (jeg skal dog som Spaghetti Western afficionado være den sidste til at beklage mig over indholdet) og til den fremragende, og grundige (9 sider!) gennemgang af zombiefilm, der nok alligevel fortrinsvis henvender sig til bredt interesserede, eller newcomers, for hvem Woods er af lige så stor interesse som en hvilken som helst Hr. Hansen.
Det samme gør sig gældende for de to peplum/costume anmeldelser, også her dækker det min egen interesse, og anmeldelserne er fra det synspunkt interessante. Jeg mener bare det havde været mere på sin plads at have valgt eks. en gennemgang, og præsentation af genren, fremfor at anmelde to temmelig obskure sager, der måske reelt appelere til få i Danmark. Begge anmeldelser er dog meget velskrevede, og har en længde der var ønskelig for resten af bladets anmeldelser.

Fanzine/magazine anmeldelserne er et rart og nyttigt indslag, men der må være flere skandinaviske derude, hvad hedder de, og hvorledes skaffes de? Det oplyses sikkert i næste nr.....?!!

En lang gennemgang af DVD udgivelser udemærker sig ved at anmelde DVD'erne istedet for filmen, og er derfor god info for os købere. Anmeldelserne kunne dog efter min mening sagtens have været udvidet til at omhandle selve filmen lidt mere, især da det er ret tunge titler vi har med at gøre. Bladets højdepunkter er klart de lange artikler, og her er også Caspar Vangs glimrende Cushing artikel værd at fremhæve, ligesom Martin Weinrichs Abel Ferrara artikel også dækker et emne der altid tager kegler hos undertegnede.

En ting undrer mig dog: hvem har skrevet de usignerede skriblerier? jeg går ud fra at det er Kenneth himself, men da han også har signerede artikler med, og det ikke fremgår at usigneret materiale er fra hans hånd efterlader det mig undrende...
Største kritikpunkt til et ellers meget anbefalelsesværdigt blad, er layoutet. De mange grå 'kasser' gør teksten i dem næsten umulig at læse, og det hele bliver af og til for rodet. Derudover synes jeg måske at fokuseringen på 'gamle sjældne danske x-rentals' er ved at tage overhånd, eks. anfører Nils Markvardsen i slutningen af sin Robert Woods gennemgang at det ikke er mandens bedste film der er ude på dansk VHS, og nævner i forbifarten nogle af de bedre. Jeg havde hellere set at disse så var blevet anmeldt istedet, og man på den måde havde fokuseret på FILM istedet for KASSETTER. Jeg håber at bladet i fremtiden vil fortsætte med at være et organ for, og af filmelskere, istedet for at degenere til et samlerkatalog der i princippet ligeså godt ku' handle om frimærker.

Køb bladet, også selv om det er steget med en femmer (selvom Kenneth i nr.3's leder pralede af at det IKKE var tilfældet), det er bestemt pengene værd.

Ovesen (september 2000)

Bladet er ikke bleget af solen, men præget af et pludseligt fravær af farvesans hos Jesper Moerch. Absurd kan kontaktes på følgende adresse: Kenneth Eriksen, Jupitervænget 61, 6710 Esbjerg, keer@post3.tele.dk